Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τσι ή Ζωτική Ενέργεια

Τσι ή Ζωτική Ενέργεια

Γνωστό και σαν «ζωτική ενέργεια», το Τσι ή Κι είναι η ενέργεια της ζωής μέσα σε κάθε έμβιο πλάσμα. Είναι η ίδια η ουσία της ζωής. Σε αυτό βασίζεται η κινεζική ιατρική, καθώς και ο βελονισμός.

Η Τέχνη του Τσι

Η Τέχνη του Τσι

Η Τέχνη του Τσι αποσκοπεί στην επίτευξη της υγείας και της ευζωίας. Βοηθά στη δημιουργία ενός πιο ελαστικού σώματος, μιας πιο ελεύθερης αναπνοής, και προσφέρει μυική και νευρική χαλάρωση, ενώ τονώνει τις ζωτικές λειτουργίες. Επιπλέον αναπτύσσει τη δύναμη και την ευκαμψία, τη συγκέντρωση και την εσωτερική γαλήνη. Η πολύχρονη εξάσκηση είναι δυνατόν να οδηγήσει στην ανάπτυξη σωματικών ικανοτήτων που δεν επιτυγχάνονται με άλλους τρόπους, καθώς και στη δημιουργία μιας νέας αντίληψης για τη ζωή.

Η Τέχνη του Τσι πηγάζει από τις κινεζικές πολεμικές τέχνες Τάι Τσι Τσουάν και Τσι Κουνγκ, καθώς και από άλλες σχολές της Ανατολής. Πρόκειται για μια μέθοδο που, καθώς βασίζεται στην άκρα απαλότητα, είναι προσιτή σε όλους.

Βλαντύ Στεβάνοβιτς 1925-2005

Βλαντύ Στεβάνοβιτς 1925-2005

Οι Παλαιοί Δάσκαλοι παρέδιδαν μηνύματα σε μια γλώσσα που δεν αλλοιώθηκε με το πέρασμα των αιώνων και των πολιτισμών. Είναι η γλώσσα του σώματος. Η στάση, οι συμπεριφορές και οι κινήσεις τις οποίες μετέδιδαν περιέχουν το γενετικό κώδικα της Γνώσης τους. Και είναι προσιτός και σ’ εμάς. Βλαντύ Στεβάνοβιτς

“Art du Chi”, a physical energy-based discipline
“Art du Chi” is oriented towards well-being and health. It helps to make the body more supple, free the breath, help with muscular and nervous relaxation while stimulating vital functions. It also develops strength and suppleness, concentration and inner calm. Over the years and with on-going work, it can lead to the development of physical abilities otherwise unreachable and provide a new understanding of life. “Art du Chi” comes from Chinese martial arts, Taï Ji Quan and Qi Gong, and other Eastern disciplines.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ – CV

Ο Άρης Στρατάκης το 1991 άρχισε την εκπαίδευσή του στο Tai Ji Quan, στη Σχολή του Εσωτερικού Δρόμου, με την Εντβίζ Βάρφη. στα Χανιά  καθώς και με άλλους διεθνώς διακεκριμένους δασκάλους της Σχολής, ενώ συνέχισε τη  σπουδή του πάνω στο Ται Τσι εντατικά από το 1998 στην Opedette της Γαλλίας με το Vlady Stevanovitch, ιδρυτή της Σχολής του εσωτερικού Δρόμου, Έχει επιπλέον εμπλουτίσει την πρακτική του μέσα και από την μελέτη της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής. Διαθέτει πτυχίο απο το European School of Shiatsu στο Shiatsu Bodywork. Διατηρεί τη μοναδική  σχολή της μεθόδου Stevanovitch στην Ελλάδα στα Χανιά της Κρήτης και προσφέρει καθημερινά μαθήματα τσι κογκ, εσωτερικών τσι κογκ, φόρμες Ται Τσι των 24, 108 και 127 κινήσεων, φόρμα Kirikido, ασκήσεις brokades, ma-ko-ho, κ.α. Πραγματοποιεί, επίσης, συνεργασίες με Σχολές Χορού και ομάδες που ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν πάνω σε θέματα διαχείρισης της ενέργειας και εξισορρόπησης αναπνοής και κίνησης. Στο χώρο του διοργανώνει ετησίως σεμινάρια με διεθνούς  κύρους δασκάλους της Σχολής.
Ο Άρης έχει όραμα την διάδοση της τέχνης της σχολής που εκπροσωπεί και να κάνει γνωστά και προσιτά τα ωφέλη της σε όλους.

Aris Stratakis started his education back in 1991 at the School of the Inner way of Taiji Chuan “L’art du chi”, together with Edwige Varfe in Chania city as well as with other distinguished teachers from the School while continuing his studies intensively since 1998 in France with Vlady Stevanovitch founder of the school.He has additionally enriched his practice through the study of Shotocan Karate and Traditional Chinese Medicine. He has a degree from the European school of Shiatsu.
He maintains the unique school of Stevanovitch method in Greece and particularly in Chania Crete and daily offers lessons of Qi gong, Taiji Chuan forms, Brocades exercises, ma-ko-ho etc.
He also has collaborations with schools and groups interested in training on energy management and balancing of breathing and movement.
In his field he organizes seminars with internationally known teachers of the school.
Aris vision is the dissemination of the art of the school he represents and to make known and accessible benefits for all.

TAI JI QUAN

Η Τέχνη του Τσι, μια Τέχνη βασισμένη στη σωματική ενέργεια

Η Τέχνη του Τσι αποσκοπεί στην επίτευξη της υγείας και της ευζωίας. Βοηθά στη δημιουργία ενός πιο ελαστικού σώματος, μιας πιο ελεύθερης αναπνοής, και προσφέρει μυική και νευρική χαλάρωση, ενώ τονώνει τις ζωτικές λειτουργίες. Επιπλέον αναπτύσσει τη δύναμη και την ευκαμψία, τη συγκέντρωση και την εσωτερική γαλήνη. Η πολύχρονη εξάσκηση είναι δυνατόν να οδηγήσει στην ανάπτυξη σωματικών ικανοτήτων που δεν επιτυγχάνονται με άλλους τρόπους, καθώς και στη δημιουργία μιας νέας αντίληψης για τη ζωή.
Η Τέχνη του Τσι πηγάζει από τις κινεζικές πολεμικές τέχνες Τάι Τσι Τσουάν και Τσι Κουνγκ, καθώς και από άλλες σχολές της Ανατολής. Πρόκειται για μια μέθοδο που, καθώς βασίζεται στην άκρα απαλότητα, είναι προσιτή σε όλους.

Οι τεχνικές της “Τέχνης του Τσι”

Τρεις φόρμες του Τάι Τσι Τσουάν, της σχολής Γιανγκ (φόρμα των 24 κινήσεων, των 108 κινήσεων και των 127 κινήσεων)
Ασκήσεις Τσι Κουνγκ (11 ασκήσεις και 8 μπροκάντ)
Τεχνικές Αναπνοής και Χαλάρωσης
Ενεργειακές ασκήσεις που εκτελούνται σε στάση καθιστή ή ξαπλωτή και ονομάζονται απλώς « ασκήσεις του Τσι»
Μια γρήγορη ακολουθία κινήσεων που επονομάζεται «Kιρικιντό» και πηγάζει από ένα κάτα του Κουνγκ Φου.
Φωνητικές ενεργειακές τεχνικές (Bija Mantra, Nemboutsou…)
Πρώτος σκοπός της Σχολής του Εσωτερικού Δρόμου είναι η κινητοποίηση του Τσι. Η αρμονία και η ομορφιά που αναβλύζουν από την πρακτική αυτή, η συνεχιζόμενη αναζήτηση και η ανάπτυξη του εσωτερικού δυναμικού, την καθιστούν μια μορφή Τέχνης.
Η «Τέχνη του Τσι» απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας και δεν θέτει καμιά προϋπόθεση ως προς τη φυσική τους κατάσταση,
“Ο Δρόμος που εφαρμόζουμε είναι Εσωτερικός γιατί προσανατολίζεται προς τη ζωή, προς την πηγή και προς την έδρα της. Η Ζωή είναι εσωτερικό γεγονός. Διαδραματίζεται σ’ ένα άκρως προστατευμένο και κλειστό ζωικό χώρο. Όποιος διεισδύει στην επίγνωση του κόσμου αυτού είναι σαν να ταυτίζεται με την ίδια τη ζωή του και ταυτόχρονα να ενσωματώνει την Ολότητα της Ζωής, την αρμονία του σύμπαντος.” Βλαντύ Στεβάνοβιτς

Η κληρονομιά των Δασκάλων

Ο Βλαντύ Στεβάνοβιτς, ο ιδρυτής της Σχολής, συστηνόταν ανέκαθεν ως ένας κρίκος της αλυσίδας.
“Μοναδική μου πρόθεση είναι πάντα να μεταδώσω. Να ξεπληρώσω την οφειλή μου στους Δασκάλους μου που κόπιασαν τόσο για να διδάξουν εμένα. Και δεν με δίδαξαν μόνο τεχνικές. Με βοήθησαν επίσης να κατανοήσω κάτι που βρίσκεται πέρα από τις τεχνικές και πέρα από την τέχνη: την ίδια τη Ζωή. Μου έδειξαν ένα δρόμο που οδηγεί στην επικοινωνία με κάθετι ζωντανό, ένα δρόμο που συνειδητά αφομοιώνει αυτή την απέραντη ροπή προς τη χαρά. Με άλλα λόγια, τον Δρόμο της Ζωής.”
– Το 1939, σε ηλικία 14 ετών, γνώρισε στο Βελιγράδι τον πρώτο του Δάσκαλο, που μέσα σε κρίσιμα χρόνια του μετέδωσε βάσεις οι οποίες ξεπερνούσαν την επίγνωση του εφήβου. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ο Στεβάνοβις αυτόν εννοούσε όταν έλεγε “ο Δάσκαλός μου”. Αργότερα καλλιέργησε αυτά τα ινδικής προέλευσης εργαλεία που αφομοίωσε σε εκείνη την περίοδο μύησης και τα εφάρμοσε σε τεχνικές όπως:

  • Τεχνικές Στάσης Σώματος
  • Αναζήτηση “Κέντρου”
  • Τεχνικές Αναπνοής
  • Φωνητικές Τεχνικές Ενέργειας
  • Εργασία σχετικά με τη Βούληση και την Πρόθεση στη Χρήση της Ενέργειας

– Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ο Βλαντύ γνώρισε στο Παρίσε το δεύτερο Δάσκαλό του, που τον μύησε σε τεχνικές βασισμένες στην ιαπωνική φιλοσοφία του Ζεν.

  • Τεχνικές Στάσης Σώματος και Διαλογισμός
  • Θεραπευτικές, Ενεργειακής Τεχνικές
  • Εργασία σχετικά με τη Βούληση και την Πρόθεση

Την ίδια εποχή καταγινόταν επιμελώς με τις πολεμικές τέχνες (Καράτε, Κουνγκ Φου) και επιχειρούσε να ενσωματώσει στις πρακτικές αυτές τις ενεργειακές τεχνικές που είχε μάθει από τους δύο Δασκάλους του.
– Tη δεκαετία του 1970s, ο Βλαντύ μυήθηκε στο Τάι Τσι Τσουάν από τον Δάσκαλο Κούο Τσι στις Βρυξέλες, Τάι Τσι Τσουάν, Τσι Κουνγκ, Τεχνικές διαχείρισης του Τσι κατά την κίνηση.Βλαντύ Στεβάνοβιτς 1925-2005

Το 1988, συνδυάζοντας τις διδασκαλίες που έλαβε από τους Δασκάλους του, ο Βλαντύ ίδρυσε τη Διεθνή Σχολή του Εσωτερικού Δρόμου. Έτρεφε ανέκαθεν ευγνωμοσύνη και σεβασμό προς τους Δασκάλους του και προς τα όσα τον δίδαξαν. Για το λόγο αυτό δεν κοινοποίησε ποτέ τα ονόματά τους. Θα ήταν προδοσία της απόλυτης εμπιστοσύνης προς τη γνησιότητα των διδαχών.
“Οι Παλαιοί Δάσκαλοι παρέδιδαν μηνύματα σε μια γλώσσα που δεν αλλοιώθηκε με το πέρασμα των αιώνων και των πολιτισμών. Είναι η γλώσσα του σώματος. Η στάση, οι συμπεριφορές και οι κινήσεις τις οποίες μετέδιδαν περιέχουν το γενετικό κώδικα της Γνώσης τους. Και είναι προσιτός και σ’ εμάς. Βλαντύ Στεβάνοβιτς, “Ο Δρόμος της Ενέργειας” Dangles Publisher.
Ο Βλαντύ Στεβάνοβιτς έγραψε πολυάριθμα βιβλία που έχουν μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες. Στα ελληνικά κυκλοφορεί Ο Εξερευνητής του Εσωτερικού Κόσμου, εκδ. ΑΩ.


SHIATSU


Ο κάθε ιατρός πρέπει να γνωρίζει πολλά, αλλά σίγουρα να γνωρίζει το τρίψιμο,
γιατί το τρίψιμο μπορεί να δέσει μια άρθρωση που είναι πολύ χαλαρή
και να χαλαρώσει μια άρθρωση που είναι πολύ σφιγμένη.

-Ιπποκράτης


“Σιάτσου” στα ιαπωνικά σημαίνει πίεση με τα δάκτυλα, αξιοποιεί όμως μια ποικιλία από τεχνικές, με σκοπό να εξασφαλίσει τη μέγιστη ευεξία, επιδρώντας σε σώμα, νου και πνεύμα. Προσφέρει βαθειά χαλάρωση και ανακούφιση από τις εντάσεις και το στρες, αιτίες που ευθύνονται άμεσα ή έμμεσα για την εμφάνιση πολλών προβλημάτων υγείας. Είναι μια από τις δημοφιλέστερες και πιο διαδεδομένες μεθόδους σωματικού χειρισμού στον κόσμο καθώς λειτουργεί φιλικά, σε συνεργία με τη φυσιολογία του κάθε οργανισμού χωρίς να πιέζει ή να στρεσάρει το σώμα με επώδυνο ή επικίνδυνο τρόπο. Εφαρμόζεται με το δεχόμενο ντυμένο με άνετα ρούχα που καλύπτουν όλο το σώμα.

Το “Σιάτσου” βοηθάει αποτελεσματικά σε μια ποικιλία από καταστάσεις, όπως το άγχος, την κούραση και τους χρόνιους πόνους, την τόνωση του αμυντικού συστήματος, την αύξηση της ευλυγισίας και την βελτίωση του μυικού τόνου, την θεραπεία γυναικολογικών ενοχλήσεων και πόνων, την ανακούφιση από τους πονοκεφάλους και τις ημικρανίες και σε ένα μακρύ ακόμα κατάλογο συμπτωμάτων που ταλαιπωρούν την ζωή μας.
Επιδιώκει να φέρει σε ισορροπία τόσο τους μύες και το σκελετό όσο και το δίκτυο των ενεργειακών καναλιών (μεσημβρινών).
Το μασάζ με λάδια και κατάλληλα αιθέρια έλαια γνωστό στην δύση ως Σουηδικό μασάζ βοηθάει στην αύξηση της ευεξίας και την τόνωση της ενέργειας, ανακουφίζει από εντάσεις και πόνους, βοηθάει στην βελτίωση της ψυχικής διάθεσης και την ανακούφιση από το άγχος.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
17:30 – 19:00 09:30 – 11:00​ 17:30 – 19:00 9:30 – 11:00
19:00 – 20:30 – ​ 19:00 – 20:30

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

​N. Μαριακάκη 13 Χανιά – 73135
Tel: 2821087970 – 6973668413
Email: strataris@gmail.com
www.artduchi.com

Στείλτε μας ενα μήνυμα

sending...